Zápis do MŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  -  Srdečně zveme všechny rodiče dětí, kteří chtějí zapsat dítě do mateřské školy na Den otevřených dveří, který se uskuteční 24.4. 2024. Vy i Vaše děti se můžete seznámit s prostředím naší mateřské školy, paní učitelkami,  výchovným programem a dalšími aktivitami.  Pokud se rozhodnete přihlásit své dítě do naší mateřské školy, můžete si vyzvednout přihlášku.

Hrací dopoledne pro děti ve třídě Čtyřlístek

MŠ Lojovická, Lojovická 557/12  Praha  - Libuš zve všechny děti od 2 let a jejich doprovod na Hrací dopoledne, které se uskuteční 26.4.2024. Cena za jedno dopoledne činí 100,- Kč. Věnovat se Vám budou zkušené paní učitelky.

Přijďte si zkusit, jak by se líbilo Vašim dětem v mateřské školce, seznámíte se blíže s prostředím, které Vaše dítě bude možná navštěvovat od září 2024, přijďte se poradit v oblasti předškolní výchovy. Na tuto akce je třeba se přihlásit na 241 471 378, osobně, nebo na email: reditelka@mslojovicka.cz                                                                                                                               

Výdej přihlášek:
2.5. - 16. 5. 2024 - v těchto dnech pouze  ke stažení - viz Ke stažení nebo níže v příloze

Příjem přihlášek -

Ideálně - OSOBNÍ PŘEDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V ŘEDITELNĚ MŠ Lojovická -  zde je potřebná prostá kopie Rodného listu:  6.května 2024 od 7 do 13,00  a  7. května 2024 v době od 12 do 17 hodin

nebo
Emailem pouze s elektronickým podpisem, přes osobní datovou schránku, osobně vhodit do poštovní schránky v MŠ Lojovická - na brance u vstupu do MŠ - zde je potřebná prostá kopie Rodného listu , nebo odeslat  Českou poštou - zde je potřebná prostá kopie Rodného listu -  toto jsou možné způsoby, kterými můžete podávat Žádosti o přijetí už od 2.5.2024 do 16.5.2024 do 17,00 
 

Přineste, prosím, řádně vyplněnou přihlášku s podpisy obou rodičů, prosím používejte tiskací písmena k vyplnění údajů.

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, Praha 4 - Libuš, tel. 241 471 378

Rozhodnutí o přijetí x nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si můžete osobně vyzvednout
začátkem června (datum a čas budou upřesněny)  v ředitelně školy

 Zákonní zástupci si mohou osobně přebírat rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte v ředitelně školy -datum a čas budou upřesněny. Přijďte, prosím, v tento den nebo v dalších dnech do 12.6.2024 podepsat souhlas s přijetím Vašeho dítěte. Zároveň Vám předáme vše potřebné (informace, tiskopisy atd.), které jsou potřebné pro nástup dítěte v září 2024 do naší mateřské školy.

 

Přijímáme děti s trvalým pobytem Libuš, Písnice

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte k zápisům

Prosím, nechoďte na úřad pro potvrzení o trvalém pobytu dítěte na území městské části Praha-Libuš. 

Ověřování těchto kritérií si zajistí, v rámci řízení o přijetí k předškolnímu, každá mateřská samostatně, skrze úřad městské části Praha-Libuš.

 

 

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, Praha - Libuš, tel. 241 471 378

Mateřská školka Lojovická Praha-Libuš

ZÁPIS DO MŠ LOJOVICKÁ se koná od 2.5.2024 do 16.5.2024

Doporučené akce k zápisu :

Den otevřených dveří -  24. 4. 2024 
Hrací dopoledne –  26. 4. 2024  / placená akce - 100,- Kč   

                                                 

AKTIVITY A KROUŽKY V MŠ Lojovická -  dle dostatečného zájmu dětí se uskutečňují

např. plavání, sportovní kroužek, angličtina, tenis, keramika, bruslení, účast ve výtvarných soutěžích, divadelní představení, účast na vystoupeních

Klub předškoláka - ekologické vycházky, vlastivědné vycházky - poznávání Prahy, Škola před školou - přímá práce  s předškoláky, výtvarný kroužek, TV v tělocvičně

Doporučujeme

Vstup do školky je pro dítě první velkou změnou v jeho životě. Najednou už s ním nebudete celý den, bude muset poslouchat cizí autoritu a dělit se o hračky se svými vrstevníky. Ale nebojte se, společně vše zvládneme. Našim cílem je, aby adaptační období v mateřské škole proběhlo úspěšně a dítě mohlo co nejdříve pokračovat v pravidelné celodenní docházce do MŠ.

1.dny v MŠ neuspěchejte. Jde nám především o spokojené dítě. U dítěte, které si zvyká pomaleji, si domluví rodiče s učitelkami na třídě individuální průběh adaptace. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho obavám při nástupu do mateřské školy, ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ na školní rok 2024/2025

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Lojovická

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Městské části Praha - Libuš (§ 34, odst. 4, § 179, odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., školský zákon), tudíž i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Do mateřské školy jsou přijímány děti k celodenní docházce od tří let s ohledem na trvalé bydliště Libuš, Písnice. Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025 bude stanovena zřizovatelem co nejdříve. Pravděpodobný počet míst k přijetí : 20

Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha - Libuš jsou přijímány do MŠ s ohledem na následující kritéria, která vyjadřují stupeň priorit:

1. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš,

2. dítě ve věku 6 let ke dni 31. 8. 2024 s odkladem povinné školní docházky,

3. dítě ve věku 5 let ke dni 31. 8. 2024,

4. dítě ve věku 4 let ke dni 31. 8. 2024,

5. dítě ve věku 3 let ke dni 31. 8. 2024,

6. dítě ve věku 2 let ke dni 31. 8. 2024

 

© Copyright 2020 MŠ Lojovická, all rights reserved.

Vytvořil drualas.cz - Vdechněte také svému projektu život