Zápis do MŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  -  Srdečně zveme všechny rodiče dětí, kteří chtějí zapsat dítě do mateřské školy na Den otevřených dveří, který se koná 3.5. 2023 od 8,00 do 10,00  a od 15,00 do 16,30. Vy i Vaše děti se může seznámit s prostředím naší mateřské školy, výchovným programem a dalšími aktivitami.  Pokud se rozhodnete přihlásit své dítě do naší mateřské školy, můžete si vyzvednout přihlášku.

 

Hrací dopoledne pro děti ve třídě Kytička

MŠ Lojovická, Lojovická 557/12  Praha  - Libuš zve všechny děti od 2 let a jejich doprovod na Hrací dopoledne v pátek 5.5.2023 od 9,00 do 11,00.  Cena za jedno dopoledne činí 100,- Kč. Věnovat se Vám budou zkušené paní učitelky.

Přijďte si zkusit, jak by se líbilo Vašim dětem v mateřské školce, seznámíte se blíže s prostředím, které Vaše dítě bude možná navštěvovat od září 2023, přijďte se poradit v oblasti předškolní výchovy. Na tuto akce je třeba se přihlásit na 241 471 378, osobně, nebo emailem/ viz kontakty

 

                                                                                                                                    

 

Výdej přihlášek:
2.5. - 16. 5. 2023 - v těchto dnech pouze  ke stažení - viz Ke stažení nebo níže v příloze

Příjem přihlášek -

Ideálně - OSOBNÍ PŘEDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V ŘEDITELNĚ MŠ Lojovická -  zde je potřebná prostá kopie Rodného listu:  10.května 2023 od 12 do 17,00  a  11. května 2023 v době od 7 do 12 hodin

nebo
Emailem pouze s elektronickým podpisem, přes osobní datovou schránku, osobně vhodit do poštovní schránky v MŠ Lojovická - na brance u vstupu do MŠ - zde je potřebná prostá kopie Rodného listu , nebo odeslat  Českou poštou - zde je potřebná prostá kopie Rodného listu -  toto jsou možné způsoby, kterými můžete podávat Žádosti o přijetí už od 2.5.2023 do 16.5.2023 do 17,00 
 

Přineste, prosím, řádně vyplněnou přihlášku s podpisy obou rodičů, prosím používejte tiskací písmena k vyplnění údajů.

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, Praha 4 - Libuš, tel. 241 471 378

Rozhodnutí o přijetí x nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si můžete osobně vyzvednout
2.6. 2023 od 7,00 - 12,00 v ředitelně školy

2.6. 2023 si mohou zákonní zástupci osobně přebírat rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte od 7 00 do 12,00 v ředitelně školy. Přijďte, prosím, v tento den nebo v dalších dnech do 8.6.2023 podepsat souhlas s přijetím Vašeho dítěte. Zároveň Vám předáme vše potřebné (informace, tiskopisy atd.), které jsou potřebné pro nástup dítěte v září 2023 do naší mateřské školy.

 

Přijímáme děti s trvalým pobytem Libuš, Písnice

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte k zápisům

Prosím, nechoďte na úřad pro potvrzení o trvalém pobytu dítěte na území městské části Praha-Libuš. 

Ověřování těchto kritérií si zajistí, v rámci řízení o přijetí k předškolnímu, každá mateřská samostatně, skrze úřad městské části Praha-Libuš.

 

 

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, Praha - Libuš, tel. 241 471 378

Mateřská školka Lojovická Praha-Libuš

ZÁPIS DO MŠ LOJOVICKÉ se koná od 2.5.2023 do 16.5.2023

 

Doporučené akce k zápisu :

Den otevřených dveří -  3.5.2023   od 8,00 -10,00 a od 15,00 -16,30 
Hrací dopoledne –  5.5.2023   třída Kytička  od 9,00 - 11,00   / placená akce - 100,- Kč

 

                                                      

 

AKTIVITY A KROUŽKY V MŠ Lojovická -  dle dostatečného zájmu dětí se mohou uskutečnit

např plavání, sportovní kroužek, lyžování, tenis, keramika, bruslení, výtvarný kroužek, účast ve výtvarných soutěžích, divadelní představení, účast na vystoupeních, dle zájmu dětí se vyučuje velmi kvalitně angličtina

Klub předškoláka - ekologické vycházky, vlastivědné vycházky - poznávání Prahy, Škola před školou - přímá práce  s předškoláky, výtvarný kroužek, TV v tělocvičně

Doporučujeme

Vstup do školky je pro dítě první velkou změnou v jeho životě. Najednou už s ním nebudete celý den, bude muset poslouchat cizí autoritu a dělit se o hračky se svými vrstevníky. Ale nebojte se! Zvykly si jiné děti, zvykne si i vaše ratolest. Našim cílem je, aby adaptační období v mateřské škole proběhlo úspěšně a dítě mohlo co nejdříve pokračovat v pravidelné celodenní docházce do MŠ.

1.dny v MŠ neuspěchejte. Jde nám především o spokojené dítě. U dítěte, které si zvyká pomaleji, si domluví rodiče s učitelkami na třídě individuální průběh adaptace. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho obavám při nástupu do mateřské školy, ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ na školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Lojovická

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Městské části Praha - Libuš (§ 34, odst. 4, § 179, odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., školský zákon), tudíž i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Do mateřské školy jsou přijímány děti k celodenní docházce od tří let s ohledem na trvalé bydliště Libuš, Písnice. Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 bude 865,- Kč / měsíc . Pravděpodobný počet míst k přijetí : 26

Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha - Libuš jsou přijímány do MŠ s ohledem na následující kritéria, která vyjadřují stupeň priorit:

1. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš,

2. dítě ve věku 6 let ke dni 31. 8. 2023 s odkladem povinné školní docházky,

3. dítě ve věku 5 let ke dni 31. 8. 2023,

4. dítě ve věku 4 let ke dni 31. 8. 2023,

5. dítě ve věku 3 let ke dni 31. 8. 2023,

6. dítě ve věku 2 let ke dni 31. 8. 2023

 

© Copyright 2020 MŠ Lojovická, all rights reserved.

Vytvořil drualas.cz - Vdechněte také svému projektu život