Zápis do MŠ

Každoročně zveme všechny rodiče dětí, kteří chtějí zapsat dítě do mateřské školy na Den otevřených dveří, z důvodů epideme Covid-19 zůstaly letos brány školky návštěvám uzavřené, Den otevřených dveří byl     ZRUŠEN. Alespoň ve fotogalerii se tak můžete Vy, i Vaše děti seznámit s prostředím naší mateřské školy, výchovným programem a dalšími aktivitami, které jsou pro Vaše děti připraveny. Pokud se rozhodnete přihlásit své dítě do naší mateřské školy, můžete si vyzvednout přihlášku.

Výdej přihlášek:
2.5. - 16. 5. 2022 - v těchto dnech pouze  ke stažení - viz Ke stažení nebo níže v příloze

Příjem přihlášek - prozatím k momentální situaci:
Emailem pouze s elektronickým podpisem, přes osobní datovou schránku, osobně vhodit do poštovní schránky v MŠ Lojovická - na brance u vstupu do MŠ - zde je potřebná prostá kopie Rodného listu , nebo odeslat  Českou poštou - zde je potřebná prostá kopie Rodného listu -  toto jsou možné způsoby, kterými můžete podávat Žádosti o přijetí už od 2.5.2022 do 16.5.2022 do 17,00 
OSOBNÍ PŘEDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V MŠ Lojovická - dle momentálních epidemiologických podmínek - prozatím nastaveno takto : POUZE VHODIT V DO PŘILOŽENÉ SCHRÁNKY PŘED ŘEDITELNOU - distančně - zde je potřebná prostá kopie Rodného listu:  3.května 2022 od 7 do 12,00  a  4. května 2022 v době od 12 do 17 hodin. V tomto případě - pokud bude situace příznivá a budeme moci dokumenty podle originálu zkontrolovat nemusíte Rodný list kopírovat - budu Vás včas na webu informovat.

Přineste, prosím, řádně vyplněnou přihlášku s podpisy obou rodičů, prosím používejte tiskací písmena k vyplnění údajů.

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, Praha 4 - Libuš, tel. 241 471 378

Rozhodnutí o přijetí x nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si můžete osobně vyzvednout
1.6. 2022 od 7,00 - 12,00 v ředitelně školy

1.6. 2022 si mohou zákonní zástupci osobně přebírat rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte od 7 00 do 12,00 v ředitelně školy. Přijďte, prosím, v tento den nebo v dalších dnech do 6.6.2022 podepsat souhlas s přijetím Vašeho dítěte. Zároveň Vám předáme vše potřebné (informace, tiskopisy atd.), které jsou potřebné pro nástup dítěte v září 2022 do naší mateřské školy.

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte k zápisům

Prosím, nechoďte na úřad pro potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo zaspaném pobytu dítěte na území městské části Praha-Libuš. Jednalo by se o nadbytečnou cestu i nadbytečnou návštěvu úřadu.

V letošním roce ověřování těchto kritérií zajistí v rámci řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo k základnímu vzdělávání každá mateřská samostatně, skrze úřad městské části Praha-Libuš.

 

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, Praha - Libuš, tel. 241 471 378

Mateřská školka Lojovická Praha-Libuš

ZÁPIS DO MŠ LOJOVICKÉ se koná od 2.5.2022 do 16.5.2022

Den otevřených dveří - ZRUŠENO   od 8,00 -10,00 a od 15,00 -16,30 - / vzhledem k situaci s Covid 19 se neuskuteční
Hrací dopoledne –  ZRUŠENO   třída Kytička  od 9,00 - 11,00   - / vzhledem k situaci s Covid 19 se neuskuteční

AKTIVITY A KROUŽKY

plavání, sportovní kroužek, lyžování, tenis, keramika, bruslení, výtvarný kroužek, účast ve výtvarných soutěžích, divadelní představení, účast na vystoupeních, dle zájmu dětí se vyučuje velmi kvalitně angličtina

Klub předškoláka - ekologické vycházky, vlastivědné vycházky - poznávání Prahy, Škola před školou - přímá práce  s předškoláky, výtvarný kroužek, TV v tělocvičně

Doporučujeme

Vstup do školky je pro dítě první velkou změnou v jeho životě. Najednou už s ním nebudete celý den, bude muset poslouchat cizí autoritu a dělit se o hračky se svými vrstevníky. Ale nebojte se! Zvykly si jiné děti, zvykne si i vaše ratolest. Našim cílem je, aby adaptační období v mateřské škole proběhlo úspěšně a dítě mohlo co nejdříve pokračovat v pravidelné celodenní docházce do MŠ.

1.dny v MŠ neuspěchejte. Jde nám především o spokojené dítě. U dítěte, které si zvyká pomaleji, si domluví rodiče s učitelkami na třídě individuální průběh adaptace. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho obavám při nástupu do mateřské školy, ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ na školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Lojovická

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Městské části Praha - Libuš (§ 34, odst. 4, § 179, odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., školský zákon), tudíž i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Do mateřské školy jsou přijímány děti k celodenní docházce od tří let s ohledem na trvalé bydliště Libuš, Písnice. Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude 953,- Kč / měsíc . Pravděpodobný počet míst k přijetí : 22

Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha - Libuš jsou přijímány do MŠ s ohledem na následující kritéria, která vyjadřují stupeň priorit:

1. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš,

2. dítě ve věku 6 let ke dni 31. 8. 2022 s odkladem povinné školní docházky,

3. dítě ve věku 5 let ke dni 31. 8. 2022,

4. dítě ve věku 4 let ke dni 31. 8. 2022,

5. dítě ve věku 3 let ke dni 31. 8. 2022,

6. dítě ve věku 2 let ke dni 31. 8. 2022

 

© Copyright 2020 MŠ Lojovická, all rights reserved.

Vytvořil drualas.cz - Vdechněte také svému projektu život