Prázdninový provoz v MŠ Lojovická

MŠ Lojovická bude otevřena v době

od 1.7. do 2.7.2021  - cena dítě 176,-, předškolák 96,-, odkladové dítě 114,-


od 7.7. do 9.7.2021   cena dítě 264,-, předškolák 144,-, odkladové dítě 171,-


od 12.7. do 16.7.2021 cena dítě 440,-, předškolák 240,-, odkladové dítě 285,-


od 16.8. do 20.8. 2021 cena dítě 420,-, předškolák 240,-, odkladové dítě 285,-


23.8. do 27.8. 2021  cena dítě 420,-, předškolák 240,-, odkladové dítě 285,-


30.8. – 31.8. 2021  cena dítě 168,-, předškolák 96,-, odkladové dítě 114,-

Provoz MŠ během hlavních prázdnin bude

od 7,00 do 16,30 hodin.

K zápisu dítěte na prázdninový provoz v MŠ Lojovická nejpozději do1.6. 2021 do 16,00 odevzdejte ve třídě, nebo u Romanky

vyplněnou, podepsanou přihlášku a platbu stravného, školného v hotovosti:

  • červenec -  školné 40,-/ 1 den  +  stravné 48,- / odkladové dítě 57,- / 1 den
  • srpen -   školné 36,-/ 1 den  +  stravné 48,- / odkladové dítě 57,- / 1 den

Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel.

Vratná je pouze částka za stravné v případě nemoci – bude potřeba potvrzení od lékaře

© Copyright 2020 MŠ Lojovická, all rights reserved.

Vytvořil drualas.cz - Vdechněte také svému projektu život