Adaptační plán

ADAPTAČNÍ PLÁN

Vstup do školky je pro dítě velkou změnou v životě. Ditě bylo zvyklé být většinou ve společnosti svých nejbližších a najednou se od nich musí odpoutat. Seznamuje se se svými učitelkami, pro něj cizími lidmi, musí se dělit se o jejich pozornost i o hračky se svými vrstevníky. Toto období může být pro dítě psychicky i fyzicky velmi náročné, ale nebojte se, společně vše zvládneme. Našim cílem je, aby adaptační období v mateřské škole proběhlo úspěšně a dítě mohlo co nejdříve pokračovat v pravidelné celodenní docházce do MŠ.

Před nástupem do MŠ mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá, jaké to tam je, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Prohlédněte si společně fotogalerii MŠ, při nástupu už budete mít na co navazovat. Vyhněte se negativním popisům, jako "tam tě naučí poslouchat", "tam se s tebou nikdo dohadovat nebude". 

Rozloučení s dítětem ve třídě by mělo být milé, ale rozhodné. Pomoci může krátký rituál. Rychlý útěk, ani protahování loučení mezi dveřmi dítěti neprospějí. Paní učitelky jsou připravené vám s rozloučením pomoci, ale mějte prosím na paměti, že se zároveň musí věnovat i dalším dětem.

Neslibujte dítěti odměny za pobyt ve školce. Dítě může vnímat, že školka je něco nepříjemného, za co musí být odměněno. Může také prožívat dvojitý stres z toho, že bude plakat a tím pádem nedostane slíbenou odměnu.

První dny v MŠ neuspěchejte. Jde nám především o spokojené dítě. U dítěte, které si zvyká pomaleji, si domluvte s učitelkami na třídě individuální průběh adaptace. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho obavám při nástupu do mateřské školy, ujistěte ho, že mu věříte a že vše zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru.

Doporučený adaptační plán 

1.týden
1.den v MŠ - maximálně1 hod.
do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10.hod.

2.týden
dopolední docházka, odchod po obědě - 12,00 až 12,15 hod.

Doplňková fáze:
Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 15hodině.

U dítěte, které si zvyká pomaleji, nebo rychleji,  si domluvte s učitelkami na třídě  individuální průběh adaptace.

Pokud nebude vaše dítě přítomno na oběd v adaptačním období, vyzvedněte si jej do vlastních nádob ve školní kuchyni – na rampě, zvoňte na školní kuchyň od 10,30

š

© Copyright 2020 MŠ Lojovická, all rights reserved.

Vytvořil drualas.cz - Vdechněte také svému projektu život