Vnitřní režim - Den v MŠ

Den ve školce je přizpůsoben věku dětí, potřebám biologickým, hygienickým a psychologickým. Dětem je dán dostatečný prostor pro hru, pohyb, řízenou činnost a odpočinek. Činnosti jsou střídány,  je dána možnost volby, ale i pevného řádu pro snadnou orientaci v prostoru i čase : např. stejný čas na svačinu, oběd, na vycházku. Program dne lze přizpůsobit momentálním podmínkám, náladě dětí, zaujetím pro činnost, přáním dětí , při mimořádných akcích, slavnostech atd.

  • 7,00 - 9,45 ranní blok činností, spontánní hravé a pohybové aktivity, svačina, řízená individuální a skupinová práce s dětmi
  • 9,45 - 11,45 tělovýchovná chvilka, příprava na pobyt venku, pobyt venku, hravé a pohybové aktivity
  • 11,45 - 13,00 převlékání, hygiena, oběd, ukládání k odpočinku na lehátka
  • 13,00 - 14,30 literární nebo hudební relaxační chvilka, čtení na pokračování, odpočinek, předškoláci do 13,45 dále klidové hry, individuální práce s dětmi.
  • 14,30 - 15,15 vstávání, hygiena,Tv chvilka, svačina
  • 15,15 - 17,00 hry, OZČ, pobyt venku, kroužky

© Copyright 2020 MŠ Lojovická, all rights reserved.

Vytvořil drualas.cz - Vdechněte také svému projektu život