OP JAK

Naše MŠ realizuje  Operační projekt  JAK na  personální podporu vzdělávání dětí  v MŠ Lojovická, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/0.0/22_002/0000220 . Projekt je zaměřen na personální podporu dětí ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

© Copyright 2020 MŠ Lojovická, all rights reserved.

Vytvořil drualas.cz - Vdechněte také svému projektu život