Provozní informace

Příchod, odchod

Není časově omezen, nejlépe do 8,30 hodin. Nejvhodnější doba pro odchod domů je po obědě, tj.ve 12,30 hod. a po svačině ,tj. v 15,00 hod. Jinak po dohodě s učitelkou. Je třeba, aby 1. den po absenci děti nastoupily do 8,00 hod., nebo musí rodiče jejich příchod oznámit alespoň den předem. Prosíme, nepouštějte nikdy dítě do mateřské školy samotné, učitelka zodpovídá pouze za děti, které řádně převzala. Prosíme Vás, dodržujte provozní dobu školy.

Omlouvání dětí

každou nepřítomnost dítěte hlásí rodiče den předem, nejpozději do 13 hodin, v pondělí postačí do 8,00 hodin. Jen tak lze dítě odhlásit ze stravování. Za dítě takto neomluvené se platí stravné, rodič si však může vyzvednout první den nemoci oběd do přinesených nádob od 11,00 do 11,15 v kuchyni MŠ. Je třeba si u hlavní branky zazvonit na školní kuchyň a vyčkat příchodu paní kuchařky. Branky u vstupů do MŠ jsou v době pobytu dětí na zahradě uzamčeny. Po 14 ti dnech neomluvené nepřítomnosti může být dítě vyřazeno z docházky školy.

Zdravotní stav

V zájmu péče o zdraví dětí je nutné, abyste hlásili každý styk dítěte s inf. nemocí a zdravotní stav dítěte. Potvrzení lékaře o zdravotním stavu po ukončení jakékoliv nemoci dítěte není třeba. Garanty zdravotního stavu dítěte jsou rodiče. Prosíme, nepožadujte doléčování Vašich dětí podáváním léků a kapek. Posílejte děti do MŠ zdravé, chráníte tak svoje i ostatní děti.

Co děti potřebují

Oblečení: boty na přezutí, hrací kalhoty (zástěrka), náhradní spodní prádlo, cvičební úbor pouze předškoláci, pláštěnku, pokud spí tak pyžamo, ostatní hyg. a Vv materiál dle sdělení učitelky, za hračky přinesené z domova neručíme, nedávejte dětem šperky.

Stravné

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu. Děti se stravují celodenně (oběd + 2 svačiny) současná výše platby: celodenní 56,- Kč / denně, děti s odkladem školní docházky 65,- Kč/ denně. Stravné se platí měsíčně předem nejpozději tak, aby bylo na našem účtu do 5. dne v měsíci - převodem banky na náš účet 2000906389/0800, nebo v hotovosti a to pouze v 1. týdnu v měsíci od 8,00 do 16,00 u paní hospodářky Romanky, přesný den budete mít v Akcích na daný měsíc.

Úplata za předškolní vzdělání (školné)

753,- Kč měsíčně, tak aby bylo do 5. dne v měsíci na našem účtu Platí se bankovním převodem na náš účet 2000906389/0800. Prosíme zadejte jméno dítěte. Platba je možná i v hotovosti a to pouze 1. týden v měsíci od 8,00 do 16,00 u paní hospodářky Romanky.

Pojištění

Děti jsou pojištěny u Kooperativy (úrazy i ztráty). Každou pojistnou událost, prosím, hlaste učitelce. Pojištění je sjednáno se spoluúčastí 500,-Kč.

Kulturní fond rodičů

Při mateřské škole je ustaven Kulturní fond rodičů. Zástupci rodičů , které si ze svých řad zvolíte na 1.plenární schůzi, úzce spolupracují s ředitelkou a zástupkyní školy. Díky aktivitě rodičů lze uskutečnit zajímavé akce a oslavy. Výši příspěvku stanoví členská schůze.

Upozorňujeme rodiče, že o provozu v době Vánoc / do 31.10. / a o provozu v létě / do 30.4./ rozhodne dohoda ředitelky MŠ s Radou MČ Praha Libuš. Budeme Vás včas informovat.

Pro 1. den ve školce dítě potřebuje:

  • vhodné oblečení, bačkory
  • nástup do 8,30 hod., nedohodnou-li se rodiče předem jinak

© Copyright 2020 MŠ Lojovická, all rights reserved.

Vytvořil drualas.cz - Vdechněte také svému projektu život