Sponzoring a spolupráce s rodiči

Sponsoring

Vážení sponzoři,
ačkoliv je naší hlavní snahou poskytovat péči a lásku, která se penězi nedá vyjádřit, děti potřebují k správnému rozvoji i nějakou tu zábavu, či hračku, kterých není nikdy dost. Pokud máte možnost přispět nám nějakou tou korunkou na hračky, materiály pro digitální a polytechnickou výchovu, výlet, hrací prvek na zahradu nebo přilepšení pro její zvířecí obyvatele budeme velmi rádi. Věříme také, že rodiče podnikatelé, nebo rodiče zaměstnanci, kteří přesvědčí své šéfy, budou sponzory naší mat. školy a tím značně přispějí ke zlepšení prostředí dětí.

 • Darovací smlouvy jsou připraveny ve třídách nebo u ředitelky školy, peněžité dary můžete zaslat rovnou na                  bankovní účet č. - 2000906389/0800.

Šťastné úsměvy dětí je ten nejryzejší projev vděčnosti, ke kterému Vám můžeme
ještě nabídnout uvedení Vašeho jména či názvu Vaší společnosti. Děkujeme.


Spolupráce s rodiči

Abychom dosáhli porozumění rodičů s mateřskou školou, snažíme se o komplexní spolupráci s rodiči. Prosíme Vás, abyste věnovali svůj čas a podíleli se na práci s Vašimi dětmi a spolupracovali s námi ve všech oblastech. Pro lepší vzájemnou informovanost jsme zvolili i tyto formy:

 • Informační dotazník pro rodiče před nástupem dítěte do školky. 
 • Nástěnky v šatně - informace o akcích, výchovné plány, informace o stravování atp. Ind. rozhovory s učitelkami - po domluvě.
 • Seznámením se Školním vzdělávacím  programem a školním řádem

Milí rodiče, svěřili jste mateřské škole své dítě. Jistě máte zájem o to, aby prostředí i výchovná práce v mateřské škole byla co nejlepší. To je jistě i velkou motivací pro Vás, abyste se do činnosti mat. školy aktivně zapojili. Nabízíme vám další možnosti pro vaši aktivitu:

 • uvítáme všechny vaše návrhy pro práci jak v oblasti výchovné, tak materiální
 • náměty pro různé akce, výlety, exkurze
 • Vaši vlastní účast a pomoc při všech činnostech školy, i při denní práci s dětmi
 • pomoc s výrobou různých doplňků ke hrám, s opravou hraček atp..
 • s vyhledáváním vhodných firem ať už pro služby, opravy či nákupy
 • dopravu nákupů vaším automobilem
 • zbytky různého materiálu (např. papír, textil, kůže atp.
 • rozmnožování tiskopisů, grafických listů pro děti
 • jistě se všichni zúčastníte společného úklidu naší zahrady, aby si v ní děti mohly bezpečně hrát

Závěrem dovolte několik rad.
Zvolte i doma pro své dítě pravidelný režim dne , aby vhodně navazoval na mateřskou školu. Věnujte svému dítěti svůj čas denně. Ať už ke společné hře, práci, vyprávění, četbě, nezapomínejte dětem a s dětmi zpívat!
Nehovořte nikdy hanlivě před svým dítětem o mateřské škole a jejích zaměstnancích. Přijďte to říci nám. Jedině tak máte možnost nápravy.
Účastněte se s celou rodinou všech akcí, které se vztahují k výchově Vašeho dítěte, nebo na nichž má Vaše dítě svou účast .

Těšíme se na Vaše děti , na Vás a naši vzájemnou, dobrou spolupráci
ředitelka mateřské školy Bc. Kateřina Černá a všichni zaměstnanci školy

© Copyright 2020 MŠ Lojovická, all rights reserved.

Vytvořil drualas.cz - Vdechněte také svému projektu život