A A A

Zápis dětí do MŠ

Zveme všechny rodiče dětí, kteří chtějí zapsat dítě do mateřské školy na Den otevřených dveří dne 27.4.2021 v době od 8 do 10 hodin a od 15 do 16,30 hodin. Můžete se také Vy, i Vaše děti seznámit s prostředím naší mateřské školy, výchovným programem a dalšími aktivitami, které jsou pro Vaše děti připraveny. Pokud se rozhodnete přihlásit své dítě do naší mateřské školy, můžete si ihned, případně v dalších dnech vyzvednout přihlášku.

 


Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12
Praha 4 - Libuš, tel. 241 471 378

Výdej přihlášek:

3.5. - 13. 5. 2021 - v těchto dnech pouze  ke stažení - viz Ke stažní

 

Příjem přihlášek:

Elektronicky, přes datovou schránku, poštou můžete podávat Žádosti o přijetí už od 3.5.2021 do 13.5.2021 do 17,00 
OSOBNÍ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V MŠ Lojovická  POUZE :   12. a 13. května 2021 v době od 13 do 17 hodin


Přineste, prosím, řádně vyplněnou přihlášku s podpisy obou rodičů.

 

 

Rozhodnutí o přijetí x nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si můžete osobně vyzvednout

4.6. 2021 od 7,00 - 12,00 v ředitelně školy


4.6. 2021 si mohou zákonní zástupci osobně přebírat rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte od 7 00 do 12,00 v ředitelně školy. Přijďte, prosím, v tento den nebo v dalších dnech do 9.6.2021 podepsat souhlas s přijetím Vašeho dítěte. Zároveň Vám předáme vše potřebné (informace, tiskopisy atd.), které jsou potřebné pro nástup dítěte v září 2021 do naší mateřské školy.

 

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte k zápisům

Prosím, nechoďte na úřad pro potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo zaspaném pobytu dítěte na území městské části Praha-Libuš. Jednalo by se o nadbytečnou cestu i nadbytečnou návštěvu úřadu.

Víme, že je toto hlavním kritériem pro přijetí do základních i mateřských škol zřizovaných městkou částí Praha-Libuš a v minulých letech školy tato potvrzení vyžadovaly.

V letošním roce ověřování těchto kritérií zajistí v rámci řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo k základnímu vzdělávání každá mateřská samostatně, skrze úřad městské části Praha-Libuš.

Odb. správní a školství ÚMČ Praha-Libuš

 

 

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, Praha - Libuš, tel. 241 471 378


ZÁPIS DO MŠ LOJOVICKÉ
se koná od 3.5.2021 do 13.5.2021

Den otevřených dveří - 27.4.2021 od 8,00 -10,00 a od 15,00 -16,30
Hrací dopoledne – 29.4. 2021  třída Kytička  od 9,00 - 11,00

AKTIVITY A KROUŽKY
plavání, sportovní kroužek, lyžování, tenis, keramika, bruslení, výtvarný kroužek, účast ve výtvarných soutěžích, divadelní představení, účast na vystoupeních, dle zájmu dětí se vyučuje velmi kvalitně angličtina

Klub předškoláka - ekologické vycházky, vlastivědné vycházky - poznávání Prahy, Škola před školou - přímá práce  s předškoláky, výtvarný kroužek, TV v tělocvičně

Doporučujeme

Vstup do školky je pro dítě první velkou změnou v jeho životě. Najednou už s ním nebudete celý den, bude muset poslouchat cizí autoritu a dělit se o hračky se svými vrstevníky. Ale nebojte se! Zvykly si jiné děti, zvykne si i vaše ratolest. Našim cílem je, aby adaptační období v mateřské škole proběhlo úspěšně a dítě mohlo co nejdříve pokračovat v pravidelné celodenní docházce do MŠ.

1.dny v MŠ neuspěchejte. Jde nám především o spokojené dítě. U dítěte, které si zvyká pomaleji, si domluví rodiče s učitelkami na třídě individuální průběh adaptace. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho obavám při nástupu do mateřské školy, ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru.

 
[CNW:Counter]